Get Adobe Flash player

ChangeMakers og det offentlige

Læs mere HER.

 

Indsamling

Foreningen ChangeMakers står bag de to socialøkonomiske virksomheder Café Kaffegal og ØKOgal, der lige nu beskæftiger 16 mennesker med en psykisk sårbarhed.

ChangeMakers er sat i verden for at hjælpe så mange psykisk sårbare mennesker ind på arbejdsmarkedet som muligt. Det gør vi ved at fokusere på muligheder i stedet for begrænsninger og ved at opkvalificere psykisk sårbare menneskers sociale, personlige og faglige kompetencer. Det øger deres selvtillid, troen på egne evner og styrker deres selvværd.

Café Kaffegal og ØKOgal er pionerer indenfor det socialøkonomiske felt i Danmark og var i 2012 og 2016 lukningstruet pga. den rigide danske beskæftigelseslovgivning. Begge gange er det lykkedes foreningen at sparke dørene ind på Christiansborg for at sikre overlevelse.

Yder du en donation i forbindelse med vores indsamling, er du ikke kun med til at hjælpe endnu flere psykisk sårbare i jobs på særlige vilkår, du er også med til at støtte ChangeMakers’ pres på politikerne for at skabe bedre rammevilkår for socialøkonomiske virksomheder, der geninvesterer deres overskud i deres sociale mission om at skabe flere jobs til udsatte.

Hjælp os HER.

 

Hvem er ChangeMakers?

ChangeMakers er en almennyttig, nonprofit forening, der arbejder for at fremme psykisk sårbare borgeres muligheder for at blive (gen)integreret på arbejdsmarkedet.

ChangeMakers’ formål er at skabe en større integration mellem psykisk sårbare og samfundet ved at etablere skånejobs, fleksjobs og særligt tilrettelagte praktik- eller undervisningsforløb, der opkvalificerer sociale såvel som faglige arbejdsmarkedsrelevante kompetencer hos borgeren.

Hvad laver vi?

Foreningen ejer og driver tre socialøkonomiske virksomheder i Århus, hvor den primære opkvalificering af medarbejdere foregår med fokus empowerment og rummelighed, der er med til at øge borgernes selvtillid, selvværd og tro på egne evner. Et fåtal af deltidsansatte samt en fast base af frivillige er dagligt med til at skabe rammerne for dette arbejde.

Foreningens socialøkonomiske arbejde er forankret i de tre sociale virksomheder Café Kaffegal, ØKOgal
og Social Business House.

Læs mere HER.

Om ChangeMakers
Vil du vide mere om ChangeMakers eller hvilke muligheder vi tilbyder? Kontakt manager Brian Sørensen på tlf. 2077 3300 eller på info@changemakers.dk
Hvad arbejder vi for?
ChangeMakers ønsker at fremme psykisk sårbares muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet og derigennem øge de sociale og faglige kompetencer via skånejobs, fleksjobs og praktik.
Vidste du….
...At Café Kaffegal som en af de eneste af to virksomheder i Danmark har fået Fødevarestyrelsens Ø-mærke for sin 100% økologiske profil?