Get Adobe Flash player

ChangeMakers er en socialøkonomisk virksomhed hvis formål er at (re)integrere psykisk sårbare mennesker på det danske arbejdsmarked.

Initiativet bag ChangeMakers er udsprunget af civilsamfundet, og i det daglige udgør begreberne empowerment og socialt entreprenørskab grundpillerne i virksomhedens sociale beskæftigelsesindsats. Målet er at skabe positiv forandring for psykisk sårbare mennesker, således at deres muligheder for at blive (re)integreret på arbejdsmarkedet ikke bare forbedres, men også realiseres.

ChangeMakers leverer serviceydelser indenfor opkvalificerende praktik- og kursusforløb med fokus på kvalitet, meningsfuld beskæftigelse og udvikling af den enkelte borgers sociale og faglige kompetencer. Hos ChangeMakers placeres ingen borgere foran en PC, hvorefter de selv skal lede efter de jobs, som er svære at finde.

ChangeMakers er en socialøkonomisk virksomhed. I den form for virksomhed ansættes primært fagligt kvalificerede psykisk sårbare mennesker, og det særlige ved den socialøkonomiske virksomhed er, at den løbende geninvesterer sin økonomiske profit, således at endnu flere psykisk sårbare mennesker kan fastansættes i fleks- og skånejobs. På den måde går den sociale mission og den økonomiske mission hånd i hånd, for at indfri virksomhedens formål.

Center for Socialpsykiatrisk Entreprenørskab

Mens ChangeMakers er navnet for vores socialøkonomiske virksomhed, så er baggrunden for navnet, Center for Socialpsykiatrisk Entreprenørskab, et udtryk for hvad vi gør – nemlig skaber forandring. Socialpsykiatrisk Entreprenørskab er en kombination af ordene socialpsykiatri og entreprenørskab. Mens det første ord understreger indenfor for hvilket område vi arbejder, understreger det andet ord at der opbygges noget.

ChangeMakers’ lidt specielle konstruktion betyder således at virksomheden kan tilbyde ledige en række opkvalificerende praktik- og kursusforløb indenfor en lang række forskellige fagområder. Praktik- og kursusforløb som er meningsfulde, idet at den enkelte borgers praktikforløb vil understøtte hjælpeorganisationens samlede sociale arbejde med målgruppen – dét er meningsfuld beskæftigelse!

I borgernes praktik- og kursusforløb hos ChangeMakers har de mulighed for at arbejde indenfor følgende fagområder og afdelinger:

  • Cafe/tjener
  • Grafisk afdeling
  • IT afdeling
  • Kontor og administration
  • Køkken og forplejning
  • Vicevært (ejendomsservice – inde & ude)
  • PR & journalistik
  • Regnskab og bogholderi
  • Socialt omsorgsarbejde

Den faglige og praktiske opkvalificering i de enkelte borgeres praktik- og kursusforløb varetages hovedsageligt af fagligt uddannede medarbejdere (eksempelvis IT & webdesignere, kokke, revisorer m.fl.). Derudover varetages den vejledende og undervisningsorienterende opkvalificering af sociale mentorer, som blandt andet bistår den enkelte borger med at finde ledige jobs, skrive jobansøgninger, medvirke på jobsamtaler og holde kontakten mellem ChangeMakers og den enkelte borgers sagsbehandler og jobkonsulent.

Om ChangeMakers
Vil du vide mere om ChangeMakers eller hvilke muligheder vi tilbyder? Kontakt manager Brian Sørensen på tlf. 2077 3300 eller på info@changemakers.dk
Hvad arbejder vi for?
ChangeMakers ønsker at fremme psykisk sårbares muligheder for at blive integreret på arbejdsmarkedet og derigennem øge de sociale og faglige kompetencer via skånejobs, fleksjobs og praktik.
Vidste du….
...At Café Kaffegal som en af de eneste af to virksomheder i Danmark har fået Fødevarestyrelsens Ø-mærke for sin 100% økologiske profil?